Tại sao chọn Kiaisoft

Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ đam mê, nhiệt huyết.
Được đào tạo trở thành Team Leader/Technical Leader.
Môi trường năng động, mọi người hoà đồng, văn hoá sharing giữa mọi thành viên trong công ty!

Những vị trí đang tuyển dụng

Truyền thông nội bộ Truyền thông nội bộ

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 15/09/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 15 triệu/tháng

Lập trình viên Frontend Lập trình viên Frontend

Số lượng: 5

Thời hạn apply: 30/09/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 1.500 USD

Kỹ sư cầu nối - BrSE Kỹ sư cầu nối - BrSE

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 30/09/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 2500 USD

Lập trình viên Ruby Lập trình viên Ruby

Số lượng: 2

Thời hạn apply: 30/09/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 2.500 USD

Lập trình viên PHP Lập trình viên PHP

Số lượng: 8

Thời hạn apply: 30/09/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 1.500 USD

Lập trình viên C#

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 30/09/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 35 triệu/tháng

Lập trình viên ReactJS

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 30/09/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 30 triệu/tháng

IT Comtor IT Comtor

Số lượng: 2

Thời hạn apply: 30/09/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 20 triệu/tháng

Lập trình viên NodeJS Lập trình viên NodeJS

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 30/09/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 35 triệu/tháng