Tại sao chọn Kiaisoft

Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ đam mê, nhiệt huyết.
Được đào tạo trở thành Team Leader/Technical Leader.
Môi trường năng động, mọi người hoà đồng, văn hoá sharing giữa mọi thành viên trong công ty!

Những vị trí đang tuyển dụng

Lập trình viên Frontend (ReactJS/VueJS) Lập trình viên Frontend (ReactJS/VueJS)

Số lượng: 5

Thời hạn apply: 30/04/2023

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 1.500 USD

Lập trình viên C# .Net Lập trình viên C# .Net

Số lượng: 2

Thời hạn apply: 28/02/2023

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 35.000.000

Lập trình viên PHP Lập trình viên PHP

Số lượng: 8

Thời hạn apply: 30/04/2023

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 1.500 USD

Chuyên viên tuyển dụng

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 28/02/2023

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 15.000.000

Junior Tester

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 31/12/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 15000000

Lập trình viên Fullstack

Số lượng: 3

Thời hạn apply: 30/03/2023

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 35.000.000

Kỹ sư cầu nối - BrSE

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 30/04/2023

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 2500 USD

Lập trình viên NodeJS

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 30/03/2023

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 35 triệu/tháng

Lập trình viên Ruby

Số lượng: 2

Thời hạn apply: 30/04/2023

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 2.500 USD

Thực tập sinh PHP

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 30/04/2023

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 5.000.000

Thực tập sinh Ruby

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 31/12/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 5.000.000

General Administration (Tổng vụ) - SIGNING BONUS General Administration (Tổng vụ) - SIGNING BONUS

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 30/11/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 30.000.000

IT Comtor

Số lượng: 2

Thời hạn apply: 30/10/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 20 triệu/tháng

Lập trình viên Python Django [SIGNING BONUS]

Số lượng: 3

Thời hạn apply: 30/11/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 35.000.000

Truyền thông nội bộ

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 15/09/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 15 triệu/tháng

Junior Tester có tiếng Nhật

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 30/04/2023

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 20.000.000

Thực tập sinh ReactJS

Số lượng: 2

Thời hạn apply: 30/04/2023

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 5.000.000

Lập trình viên C#

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 30/09/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 35 triệu/tháng

Thực tập sinh NodeJS

Số lượng: 1

Thời hạn apply: 31/12/2022

Phúc lợi

Du lịch

Teambuilding

~ 5.000.000